Høring av lokal forskrift om farvannsavgift

Narvik Havn KF legger med dette utkast til lokal forskrift om farvannsavgift i Narvik og Evenes kommuners sjøområder på høring. Avgiften er planlagt innført den 1. april 2020 og erstatter dagens anløpsavgift i Narvik kommunes sjøområde.

Det er planlagt å innkreve farvannsavgift innenfor grensene av Nye Narvik kommune og Evenes kommune. Når det gjelder sistnevnte så har Narvik og Evenes kommune inngått interkommunalt samarbeid. Narvik er vertskommune. Kommunestyret i Evenes vedtok 20. juni 2019 å delegere administrative fullmakter til vertskommunen. Narvik Havn KF vil dermed ivareta Evenes sin havnevirsomhet, herunder innkreving av farvannsavgift iht denne forskriften. Det er lagt opp til felles avgiftsområde.

 

Høringsfrist er 31. januar 2020. Merknader sendes på epost til Narvik Havn KF (post@narvikhavn.no), med kopi til saksbehandler (ok@narvikhavn.no). Alternativt per vanlig post (se adresse i bunntekst).

Av: ok - Publisert 12/18/2019 9:43:14 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT