Ledig stilling - Forretningsutvikler

Narvik Havn KF er en juridisk del av Narvik kommune og drifter kommunens sjøområde. I tillegg har kommunen gitt havna ansvar for å arbeide for best mulige forhold knyttet til kapasitet og forutsigbarhet på Ofotbanen.

Selskapet har i dag 22 ansatte. Omsetning for 2021 er ca. 85 mNOK.

Narvik Havn KF arbeider for å legge til rette for økt trafikk innenfor områder som grønn industri, maritime næringer, bulk, container, general cargo og cruise/turisme.

Narvik ligger strategisk til for distribusjon av varer og gods innen Nord-Norge og for transittlaster øst/vest. Jernbanespor fra kaikanten er tilknyttet det internasjonale jernbanenettet gjennom Skandinavia østover gjennom Russland og Kina, samt sørover gjennom Sverige til Europa.

Narvik Havn KF sitt datterselskap Narvik Bulkterminal AS drifter vår bulkterminal på Skarveneset i Narvik. Selskapet har i dag 16 ansatte og skiper ut årlig i overkant av 2 millioner tonn malm.

Narvik Havn KF er i positiv utvikling og har et strategisk fokus på å videreutvikle etablerte grønne og bærekraftige logistikkløsninger over Narvik. Vi har god økonomi og økende aktivitet.

Gode logistikkløsninger og fornybare kraftoverskudd er vesentlige innsatsfaktorer for verdiskapning og vekst. Akers satsing i Narvik vil også bidra til en sterk utvikling innenfor bærekraftige logistikk løsninger over Narvik havn.

For å møte fremtidige muligheter og behov søker vi etter en forretningsutvikler med relevant høyere utdanning og praksis innenfor følgende hovedoppgaver:

-        Forretningsutvikling

-        Prosjektarbeid og prosjektledelse

-        Nettverksbygging

-        Arealutvikling og tilrettelegging for gode havnetjenester

-        Påvirkningsarbeid innen nasjonale og internasjonale områder, herunder:

    • Infrastrukturtiltak
    • Transport- og logistikkløsninger
    • Planverk, interne og eksterne
    • Oppfølging av samarbeidsrelasjoner og annet strategisk arbeid

 

Kommersiell teft og ledererfaring vektleges. Søker må dokumentere gjennomføringsevne, forståelse for kommunikasjon og være en teambygger.

Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet og søker må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

 Stillingen rapporterer til havnedirektør.

 Vi tilbyr:

-        Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

-        Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger

-        Pensjonsordning gjennom KLP

-        Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan. Mobil 916 39 906.

 

Søknad med CV merkes «Forretningsutvikler», må være oss i hende senest fredag den 14. januar 2022. Søknaden sendes pr epost til: firmapost@narvikhavn.no

Av: fb - Publisert 12/10/2021 7:52:51 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Dhn 04
  • Img 7457