Ledig stilling - Havneinspektør

Vi søker etter havneinspektør ved havneoperasjon i Narvik Havn KF.
Havneinspektørene er organisatorisk tilknyttet maritim avdeling og rapporterer til trafikkinspektør og maritim leder. Stillingen inngår i turnusordning. Tilsetting skjer på de vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglementer. Arbeidssted er Narvik.

Arbeidet som havneinspektør er allsidig og omfatter tilsyn og kontroll med offentlige kaier og skipstrafikken i Narvik kommunes sjøområde, samt håndhevelse av gjeldende regler og bestemmelser. I tillegg innebefatter stillingen drift og vedlikehold av Narvik Havn KFs båter,
samt annet generelt vedlikehold og drift av havneutstyr. Havneinspektørene skal ivareta oppgaver havnen er pålagt i henhold til ISPS-koden og som faller inn under operativ drift. Håndtere tjenestebestillinger fra skip, registrering/kvalitetssikring av fakturagrunnlag av releventete avgifter, vederlag og tjenester.

 

Finn annonse:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=263216217

Av: fb - Publisert 7/1/2022 2:54:10 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

RELATERTE FILER

Tilhørende bilder

  • Large 022 20220217 0731 Panorama
  • Large 025 20220217 0754 Panorama Edit