Ledig stilling - Prosjektleder

Narvik Havn KF er en juridisk del av Narvik kommune og drifter kommunens sjøområde. I tillegg har kommunen gitt havna ansvar for å arbeide for best mulige forhold knyttet til kapasitet og forutsigbarhet på Ofotbanen.

Selskapet har i dag 22 ansatte. Omsetning for 2021 var 88 mNOK.

Narvik Havn KF arbeider for å legge til rette for økt trafikk innenfor områder som grønn industri, maritime næringer, bulk, container, general cargo og cruise/turisme.

Narvik ligger strategisk til for distribusjon av varer og gods innen Nord-Norge og for transittlaster øst/vest. Jernbanespor fra kaikanten er tilknyttet det internasjonale jernbanenettet gjennom Skandinavia østover gjennom Russland og Kina, samt sørover gjennom Sverige til Europa.

Narvik Havn KF sitt datterselskap Narvik Bulkterminal AS drifter vår bulkterminal på Skarveneset i Narvik. Selskapet har i dag 16 ansatte og skiper ut årlig i overkant av 2 millioner tonn malm.

Narvik Havn KF er i positiv utvikling og har et strategisk fokus på å videreutvikle etablerte grønne og bærekraftige logistikkløsninger over Narvik. Vi har god økonomi og økende aktivitet.

Gode logistikkløsninger og fornybare kraftoverskudd er vesentlige innsatsfaktorer for verdiskapning og vekst. Akers satsing i Narvik vil bidra til ytterligere sterk utvikling innenfor bærekraftige logistikk løsninger over Narvik havn.

For å møte fremtidige muligheter og behov søker vi etter prosjektleder med relevant høyere utdanning og praksis innenfor følgende hovedoppgaver:

 • Prosjektledelse av bygge- og anleggsprosjekter
 • Gjennomføre tilstandskontroller og lede rehabilitering av bygg og maritime konstruksjoner
 • Utvikling av nye terminalområder og reguleringsplaner
 • Offentlige anskaffelser
 • Følge opp myndigheters krav og pålegg

Vi søker etter en erfaren prosjektleder med digital kompetanse og god erfaring innen prosjektadministrasjon. Søker må vise til god gjennomføringsevne, være strukturert, løsningsorientert og med søkelys på kostnadseffektivitet.

Noe reiseaktivitet må påregnes og søker må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Stillingen rapporterer til havnedirektør.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan. Mobil 916 39 906.

Søknad med CV merkes «Prosjektleder», må være oss i hende senest fredag den 18. mars 2022. Søknaden sendes pr epost til: firmapost@narvikhavn.no

Av: fb - Publisert 2/25/2022 2:05:11 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

 • Large 025 20220217 0754 Panorama Edit
 • Large 014 20220217 0663 Panorama