Notat grunnundersøkelser «Nye Narvik havn»

Narvik Havn ønsker å etablere ny havneterminal utenfor Skjomnes. Mindre deler av Håkvikleira blir berørt av en utfylling.

Grunnundersøkelser viser at området er egnet for utfylling til ny havneterminal.

Narvik Havn registrerer at det stilles spørsmål om grunnforholdene i Håkvik/Skjomnes. Vi ønsker at alle drøftinger om Håkvik/Skjomnes skal skje basert på kjente fakta. Derfor deler vi gjerne den informasjonen vi har om grunnforholdene i Håkvik/Skjomnes.

Det er sjelden det foreligger gjennomarbeidede grunnundersøkelser i forbindelse med overordnet kommunal arealplanlegging.

Når det gjelder Håkvik/Skjomnes har vi derimot tilgang på slike grunnundersøkelser, se vedlagte notat datert 16.10.2015.

Grunnen i Håkvik/Skjomnes ansees å være egnet for utfylling. Ytterligere grunnundersøkelser vil bli gjennomført i forbindelse med videre planlegging av området.

Narvik Havn har erfaring med utfyllinger i sjø der grunnforholdene er vanskelige. Narvikterminalen på Fagernes var et utfyllingsprosjekt med vanskelige grunnforhold. Hvilke sikkerhetstiltak som ble gjennomført der fremgår av vedlagte notat og pdf-presentasjon.

Narvik Havn vil gjennomføre tilsvarende sikkerhetsopplegg ved en utfylling i Håkvik/Skjomnes, selv om grunnforholdene er enklere i Håkvik/Skjomnes enn på Fagernes.

Øvrige rapporter fra prosjektet «Nye Narvik havn» er allerede lagt ut på vår hjemmeside. Ser her>>

 

Spørsmål rettes til prosjektleder Ragnar Krogstad

E-post: rk@narvikhavn.no

Mobil:  926 29 801 

Av: fb - Publisert 11/2/2015 12:00:52 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Kart Skjomnes
  • Illustrasjon Havn Skjomnes Haakvik