Ny ordensforskrift trer i kraft 15. august 2014

Ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Narvik kommune, Nordland trer i kraft fra 15. august 2014

Forskriften erstatter tidligere ordensordensforskrift og omfatter bestemmelser som havnens brukere må forholde seg til.

Ny ordensforskrift viderefører flere bestemmelser som var omhandlet av den gamle ordensforskriften. Viktige endringer er imidlertid bla.a:

  • Forskriften sitt virkeområde inkluderer nå også private havneanlegg
  • Det innføres krav om tillatelse for å ankre opp i Narvik kommunes sjøområde. For fartøyer større enn 5000 brt vil en eventuell tillatelse til oppankring inneholde en del vilkår som er tatt inn i forskriften

Ordensforskriften kan leses i sin helthet og er tilgjengelig på Lovdata.no.

Av: admin - Publisert 9/25/2014 10:44:40 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT