«Nye Narvik havn» får internasjonal drahjelp

Narvik er et knutepunkt i EU og EØS, og i den langsiktige transportplanen for Barentsområdet trekkes byens havn fram som en attraktiv og tilgjengelig atlanterhavshavn for både Sverige, Finland og Russland. Nå blar NDPTL opp 3,6 millioner norske kroner for å bidra til utviklingen av «Nye Narvik havn».

Narvik Havn er en kjernenettverkshavn i EU og EØS -området, og Ofotbanen er en del av det samme kjernenettverket – av grensekyssende korridorer.

Jernbanetilknytningen via Ofotbanen gjør Narvik særlig attraktiv, og i Barents Transportplan (2013) betegnes byen som en av de tre viktigste transportkorridorene i Barentsområdet.  

- Narvik har en unik posisjon i Nordområdene, og dette er en anerkjennelse av at vi kan spille en sentral rolle ikke bare for svensk malm og gods, men for alle landene i NDPTL. Til og fra Narvik kan man frakte gods på tog til hele området, sier ordfører Rune Edvardsen.

Han er meget fornøyd med at «Nye Narvik Havn» nå får tilskudd fra den internasjonale transport- og logistikkorganisasjonen NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics).


Anerkjennelse og strategisk plassering 

Årlig transporteres det 20 millioner tonn jernmalm ut fra Narvik havn.

Om lag 90 prosent av Europas produksjon av jernmalm skjer i Nord-Sverige, og for EØS-landene er det strategisk viktig at malmen kan transporteres effektivt ut av området og til Europas industri.

Ofotbanen er en del av det samme kjernenettverket, og ukentlig transporteres det 17 godstog med varer inn til Narvik. I retur går det årlig 200.000 tonn med fersk fisk, for videre eksport. 

- For å trekke til oss næringsvirksomhet over Narvik er det viktig at vi viser at vi har ledige arealer til bedrifter som ønsker å bruke den isfrie havna vår. Arbeidet med å regulere arealer er vanskelig og kostbart, men viktig – noe tilskuddet til arbeidet viser. Miljøvennlig transport over Narvik har nå fått en anerkjennelse fra medlemslandene i NDPTL, og Narvik kommune tar dette som en videre inspirasjon i arbeidet med å tilrettelegge for ny næring, sier Narvik-ordføreren.

I søknaden til NDPTL har Narvik havn søkt midler til planlegging av nye havnearealer, inkludert undersøkelser som må gjøres i forkant av eventuelle vedtak i Narvik kommune. De prosjektansvarlige har også bedt om midler for å se nærmere på infrastruktur, og hvilke næringsaktiviteter det kan være naturlig å trekke til seg med større arealer tilgjengelig – både ved hav, bane og vei.


- Dobbeltspor på Ofotbanen fortsatt viktigst

Styreleder i Narvik havn, Hans Larsen, mener det nå er viktig at Narviksamfunnet i fellesskap ser mulighetene byen har til ny næringsvirksomhet:

- Fortsatt er et dobbeltspor på Ofotbanen viktigere, slik at banen ikke blir en flaskehals for ny aktivitet – og gods til og fra landsdelen vår, sier styreleder i Narvik havn Hans Larsen.

- At prosjektet Nye Narvik havn har lyktes så godt med å skaffe eksterne midler til havneutvikling kommer av et grundig og godt teamarbeid i Narvik havn, mener Ragnar Krogstad som er prosjektleder for «Nye Narvik havn».

Transport- og logistikkorganisasjonen NDPTL har som formål å legge til rette for god logistikk i Barentsområdet, og området rundt Østersjøen. Både Norge, Sverige, Finland, Danmark, Hviterussland, Russland, Estland, Tyskland, Latvia, Liauen, Polen og EU er medlemmer.

 

 

Se artikkelen i High North News HER>>

Les artikkelen til Nord24.no HER>>

 

 

Av: fb - Publisert 11/20/2015 7:23:48 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Kart Narvik Northland
  • Ndptl Gjengen