Rapport, Maritime forhold ved Framnes, Narvik

Narvik kommune har etterspurt en nærmere begrunnelse hvorfor flyplassen er valgt bort.

Som det går frem av rapporten så er bølgene utenfor Framnes ved dimensjonerende vind dobbelt så høye som det som er anbefalt ved slike anlegg.

Se vedlagt rapport under "Relaterte filer".

Flyplassen Framnes

Av: fb - Publisert 11/12/2015 9:12:56 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT