Slik som kalles røverkjøp

Dette kostet det Northland Resources 328 millioner kroner å bygge.

Narvik havn har nå kjøpt for 5,7:

Smilene er brede der de tar nyervervelsene i øyesyn. Store verdier er overtatt til en pris som nærmest kan kalles symbolsk.

Nhavn Kjoep

– Dette er ekstremt viktig og positivt både for Narvik kommune og Narvik havn.

– Dette representerer store verdier og et enormt potensial, og setter oss i stand til å få ny aktivitet tilknyttet havna. Vi har veldig god grunn til å smile.

Giga-rabatt

Styreleder Hans Larsen i Narvik Havn står sammen med havnedirektør Rune Arnøy og driftsleder Finn Sneve utenfor tidligere Northland Resources' lagerhall på Fagernes.

Hallen fremstår som ribbet etter vinterstormen som flerret av store deler av taket.

Taket skal nå repareres – for forsikringsselskapets regning.

1. juli kjøpte Narvik havn lagerhallen, lossestasjonen, samt øvrige bygninger, installasjoner og tilbehør knytte til disse.

At dette skulle skje, var klart allerede i mars. Da overtok havna eiendomsretten, selv om man ennå ikke hadde avtalt med konkursboet etter gigantkonkursen i Northland Resources hva man skulle betale for.

Nå er dette klart. Rabatten fremstår som like gigantisk som konkurs-smellen.

Pris: Som en enebolig...

– 5,7 millioner. Det er vel ikke mer en det en påkostet enebolig går for?, spør driftssjef Finn Sneve retorisk ut i luften.

– Det betyr uansett at vi nå er eiere av infrastruktur som vi kan sette i drift og sørge for nye inntekter for både havn og by, sier Rune Arnøy.

Havnedirektøren ser gjerne

at det igjen blir utskipning av jernmalm fra de nå hvilende Northland-gruvene i Pajala. Et konsortium har kjøpt vitale deler av produksjonslinjen og leter etter måter å få i gangdriften igjen.

Og både den svenske staten og den statseide gruvekjempen LKAB er under et sterkt press fra det nordsvenske lokalsamfunnet med krav om at de må bidra.

– Vi får se hva som skjer. På ett eller annet tidspunkt blir det drift igjen. Det er det ikke tvil om, konkluderer Arnøy.

Ville helst hatt Northland

Hans Larsen sier at det ikke er vanskelig å ha sympati med alle de som satset penger i Northland – og tapte. De som leverte varer og tjenester til Northland – og tapte. Og ikke minst til alle de som mistet jobben, også i Narvik.

– Det er ikke tvil om at vi primært, også i dag, helst hadde sett at Northland var i drift og selv skipet malm ut over Narvik.

– Det var blant annet dette som bidro til at 2013 var et av havnas sterkeste regnskapsår noen gang.

– Med den løpende inntekten som Northland genererte kunne vi puttet betydelige verdier på bok, samtidig som vi hadde kunne konsentrere oss om å utvikle andre deler av havna.

Kaia neste

– Nå handler det i stedet om å utvikle disse verdiene vi nå har hånd om, til enda større verdiskapning for havna og byen, sier Hans Larsen.

Avtalen med konkursboet fra i vår sier at Narvik havn også har eiendomsretten til selve kaia. I motsetning til lager, lossestasjon og øvrig infrastruktur, har man ennå ingen enighet om hva havna skal betale for denne.

– Vi tar sikte på at dette skal være avklart innen utgangen av året. Det viktige er uansett at vi har hånd om et utskipningsanlegg som kan settes i drift nærmest på noen timers varsel, sier Larsen.

Og det er budskapet Arnøy nå skal selge inn til markedet som er der ute. Men skulle det drøye med utskipning av jernmalm eller mineraler, fortviler ikke Narvik havn av den grunn.

Også klar for containere

– Vi fikk gjennomslag for våre forslag til spesifikasjoner da Northland bygde kaia. den er ikke bare ei bulk-kai. Den er faktisk også fult operativ som container-kai, om vi skulle ønske det.

– Og vi har en lagerhall på størrelse med et par fotballbaner. Uavhengig av hvilke andre aktiviteter vi måtte klare å inn på kaia, vil utleie av denne alene generere inntekter med mange-gangen av hva anskaffelsen har kostet oss. Jeg hadde mer enn gjerne kjøpt hallen

selv til denne prisen, sier Hans Larsen.

Utlaster

Det er et siste forhold Narvik havn også håper å konkludere med innen utgangen av året. Det er utlasteren som står på kaia.

– Denne, samt noe annet utstyr, eier og har leverandøren Sandvik pant i. Vi har til vurdering om vi skal forsøke å overta dette også, men per i dag har vi ingen enighet om dette med Sandvik.

– Det vi imidlertid har enighet om, er at vi leier ut tilsyn og plass for utlasteren til Sandvik. Inntektene fra dette er høyere enn det koster oss å betjene hele investeringen på 5,7 millioner kroner.

– Jo da, akkurat nå er vi veldig fornøyde, sier Hans Larsen.

Nhavn Kjoep1

Terje Næsje, terjena@fremover.no

Av: fb - Publisert 7/9/2015 10:26:49 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT