Til seksjon for utvikling søker vi forretningsutvikler

Forretningsutvikler

Til seksjon for utvikling søker vi forretningsutvikler med relevant masterutdanning og praksis, gjerne nyutdannet med minimum 3-5 års jobberfaring. Stillingen vil ha hovedarbeidsoppgaver innen forretningsutvikling og påvirkningsarbeid.

Seksjon for utvikling arbeider med havnerelatert:

  • Forretningsutvikling og påvirkningsarbeid
  • Arealplanlegging, finansiering og utvikling av større bygg- og anleggsprosjekter

Vi søker en person med gode ferdigheter innen teambygging, kommunikasjon og utviklingsarbeid for forretningsutvikling og tilrettelegging innen eiendom, bulk, container, general cargo og cruise/ turisme. Øvrige sentrale oppgaver vil være å arbeide for økt kapasitet på viktig infrastruktur tilknyttet havna.

Vi ønsker at vår nye forretningsutvikler er ambisiøs, offensiv, ryddig, og god både til å jobbe selvstendig og samarbeide med andre. Søkere må beherske norsk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig og ha førerkort klasse B. Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet.

Kontorsted vil være Narvik. Vi tilbyr;

  • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en bedrift med vekstambisjoner
  • godt arbeidsmiljø og gode velferdstiltak
  • god pensjonsordning
  • lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos Utviklingssjef Ragnar Krogstad, mobil 926 29 801

Søknad med CV merkes «Forretningsutvikler» og sendes Narvik Havn KF, Fagernesveien 2, 8514 Narvik eller på epost til post@narvikhavn.no

Søknaden må være oss i hende senest mandag 18. februar 2019.

 Narvik2027 Hovedlogo Farge 002 

Narvik er norsk søkerby til VM i alpint 2027

Av: fb - Publisert 1/28/2019 9:03:58 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

RELATERTE FILER

Tilhørende bilder

  • Narvik2027 Hovedlogo Farge 002