Vil bygge en hydrogendrevet hurtigbåt

Narvik/Lysaker, 25. november 2021: Narvik Havn trenger en ny havnebåt som skal være både rask og utslippsfri. Sammen med åtte prosjektpartnere søker de derfor nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter.

Båten vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030, og vil bli bygget ved Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV), som er en knapp time fra Narvik med bil.

Når den er ferdig, vil den erstatte en av de dieseldrevne båtene til Narvik Havn. Dette vil føre til at Narvik Havn vil redusere både sitt dieselforbruk og sine CO2-utslipp betydelig.

– En ny, hydrogendrevet havnebåt vil sette Narvik Havn i en unik posisjon, hvor vi reduserer egne utslipp og tar i bruk banebrytende teknologi som vil være viktig for nasjonal og internasjonal skipsfart i årene som kommer, sier Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør i Narvik Havn KF.

– Prosjektet vil både bidra til vekst og utvikling i Narvik og regionen rundt, og vil også være et viktig bidrag til det grønne skiftet. Vi er glade for å kunne gå i front i denne sammenhengen, sier Klingan.

Båten skal etter planen sjøsettes i 2023. Narvik Havn skal hovedsakelig bruke den til havneoppsyn og beredskap, samt til undervisning og opplæring av mannskap.

Målet er at båten skal bli klassifisert som et hurtiggående passasjerfartøy med lang rekkevidde, og at den vil kunne holde en hastighet på 23 knop.

Båtens brenselceller skal produseres i Narvik

Brenselcellene som skal sørge for båtens fremdrift vil bli produsert ved TECO 2030 Innovation Center i Narvik, og vil gjøre at båten vil seile helt utslippsfritt. Båten vil dessuten bli en av de første båtene som vil få brenselceller fra TECO 2030 installert.

– Vi synes det er fantastisk hyggelig å få være med på denne reisen og at Narvik Havn ønsker å få bygget en hydrogendrevet hurtigbåt som skal ha brenselceller fra TECO 2030. Vi ser frem til å jobbe med dette prosjektet, og vi er veldig glade og takknemlige for at Narvik Havn har valgt TECO 2030 som leverandør av brenselceller til sin nye hydrogenbåt, sier Tore Enger, konsernleder i TECO 2030 ASA.

– Det eneste som gjenstår nå, er at Enova støtter prosjektet. Ellers har vi alt klart og er klare til å gå i gang med arbeidet. Hydrogen vil bli svært viktig for å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten, men utvikling av hydrogenteknologi for båter og annen hydrogeninfrastruktur krever store ressurser, sier Enger.

– Vi håper at den norske regjeringen mener alvor når de sier at de vil fremme utvikling av klima- og miljøvennlig skipsfart, og at vi derfor vil få støtte av Enova til dette prosjektet, sier han.

UiT i Narvik deltar som forskningspartner i prosjektet

TECO 2030 har inngått en avtale med UiT Norges arktiske universitet, som har en campus i Narvik, om å samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.

UiT i Narvik vil derfor delta som forskningspartner i prosjektet. Målet er at dette vil bidra til at universitetet opparbeider seg kompetanse på maritime hydrogensystemer, slik at de kan utdanne studenter som kan komme til å bli verdifull arbeidskraft for prosjektpartnerne i fremtiden.

Ingeniørselskapet BLOM Maritime, hydrogenleverandøren Everfuel, rådgivningsselskapene Proactima og KUPA, og selskapet Norinnova Narvik, som spesialiserer seg på kommersialisering av forskning, er også partnere i prosjektet.

BLOM Maritime og Proactima vil hjelpe til med utviklingen av båten. Mens BLOM Maritime vil yte teknisk bistand til Grovfjord Mekaniske Verksted i forbindelse med byggingen av båten og hjelpe til med installasjonen av brenselcellene, vil Proactima foreta risikovurderinger og analyser for å sikre at båten blir trygg å bruke. 

Kunnskapsformidling vil være en viktig del av prosjektet, og KUPA vil jobbe med å spre kunnskapen som utvikles om hydrogenbåter gjennom arbeidet med å bygge en hydrogendrevet båt for Narvik Havn. KUPA drifter en maritim teknologiklynge, og vil videreformidle lærdom fra prosjektet til de blå næringene som er representert i denne.

Vil etablere en hydrogenfyllestasjon for skip og veitrafikk

Hydrogenbåten vil bli Narviks første hydrogenforbruker, og vil ha behov for å få påfyll av hydrogen jevnlig. Det planlegges derfor også å få etablert en hydrogenfyllestasjon ved havna.

Everfuel har som mål å utvikle denne. Selskapet jobber for tiden med å etablere hydrogenfyllestasjoner for lastebiler, busser og annen tungtransport over hele landet.

Andre brukere av havna vil også kunne bruke denne fyllestasjonen. Omtrent 500 lastebiler passerer Narvik hvert døgn, og fyllestasjonen vil derfor ikke bare være beregnet for sjøtrafikk.

Ambisjonen er at den skal bli verdens første hydrogenfyllestasjon som kan betjene både skip og veitrafikk, og at etableringen av fyllestasjonen vil gjøre det mulig for flere aktører i regionen å gå over til klimavennlig hydrogen.

I samarbeid med UiT og Norinnova Narvik, vil Everfuel nå jobbe med å finne frem til flere mulige nye hydrogenforbrukere innen kommune og fylkeskommune, slik som busser, renovasjonskjøretøyer og drosjer.  

Brenselceller er fremtidens motor

TECO 2030 utvikler hydrogenbaserte brenselceller i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL. Brenselceller er fremtidens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Ved å installere brenselceller kan skip og andre tunge applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til hydrogen, og eliminere drivhusgassutslippene sine.

Brenselceller kan også brukes mens skipet er i havn, slik at det kan ligge til kai utslippsfritt, uten å måtte være koblet til en landbasert strømforsyning.

Overgang til grønn skipsfart

Norge har som mål å redusere utslippene fra innenriks skipsfart med minst 50 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990. Dette målet skal etter planen nås ved hjelp av en forsterket satsing på utvikling av lav- og nullutslippsløsninger, og ved å stille utslippskrav til skip som opererer på norske fjorder.

I tillegg vil det bli stilt krav om lav- og nullutslippsløsninger i offentlige anbud for å bidra til en raskere omstilling til slike grønne løsninger innen skipsfarten.

Det er blant annet vedtatt at det fra 2023 vil det bli innført lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for statlige og fylkeskommunale fergesamband, og at det fra 2025 vil det bli innført lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for hurtigbåter.

Videre vil det fra 2026 bli innført krav om at alle turistskip og ferger som seiler på de norske verdensarvfjordene, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, skal være utslippsfrie.

Skip som ferdes i norske farvann vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å redusere drivhusgassutslippene sine, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. I tillegg til hydrogenbaserte brenselceller, utvikler selskapet også karbonfangst- og eksosrensesystemer for skipsfarten, som vil gjøre at skip som går på fossile drivstoff vil kunne redusere sitt miljø- og klimaavtrykk.

Av: ok - Publisert 11/25/2021 8:22:18 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT