Om Narvik Havn

Narvik havn består av fire havneavsnitt: LKABs bulkhavn, sentrale havneområde med utstikkerkaiene, dypvannskai på Fagernes med intermodale fasiliteter og Skarveneskaien til Northland.

Narvik havn er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter. Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind. Det er golfstømmen som gjør at Ofotfjorden ikke fryser til om vinteren, og med den korte avstanden til gruvene i Nord-Sverige ble Narvik som utskipningshavn et naturlig valg for LKAB, i forhold til Bottenviken som fryser til om vinteren. Fra Narvik skipes jernmalmen ut til land over hele verden.

Inn på kaiområdet går det jernbanespor med forbindelse til Sør-Skandinavia og Sentral-Europa, samt Asia og Russland.

Det er igangsatt en utvidelse av containerarealet på ca 45.000 m2, som er mer enn det dobbelte av det Norges største terminal i Oslo i dag håndterer.

Det skipes ut 18–20 millioner tonn last årlig over Narvik havn. Det meste av dette er malm fra de svenske gruvene i Kiruna og Kaunisvaara, men med havnas strategiske beliggenhet og gode infrastruktur, ligger forholdene til rette for alle typer containerbasert last.

Narvik Havn fikk i 2005 status som ”Motorways of the Sea”-havn i EU-systemet. I Norge er det kun Oslo som har denne statusen i tillegg til Narvik.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

RELATERTE FILER

Tilhørende bilder

  • frontimage2
  • Narvik Havn 3
  • Bilde3
  • image1