Narvik Havn KF har revidert eksisterende strategisk plan. Ny plan setter rammer og retning for selskapets videre utvikling i et regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv.

Gjennom eierskapsmelding og vedtekter har vår eier Narvik kommune klare forventninger til hva Narvik Havn KF skal bidra med i årene fremover. Dette gjelder både med hensyn til kommersielle krav, men ikke minst knyttet til den viktige samfunnsrollen havna besitter.

Strategisk plan for Narvik Havn KF 2022-2025 skal gjennom følgende satsningsområder bidra til verdiskapning og bærekraft:

  • Mer transport på sjø
  • Økt kapasitet på Ofotbanen
  • Miljøvennlig havn
  • Effektiv og veldrevet havn

Strategiplanen 2022-2025 er et resultat av gode prosesser og er solid forankret både i organisasjonen og i styret. Målet er å etablere et levende styringsdokument der alle medarbeiderne i Narvik havn kjenner seg igjen i og har eierskap til.

Sammen skal vi ta aktiv eierskap til samfunnsutviklingen i vår region. Ved å sette søkelys på bærekraft, miljø og sirkulære løsninger, skal vi legge til rette for utvikling av fremtidens næringsliv og logistikk løsninger.

Narvik Havn KF er rigget for vekst!