Eiendom og arealer

Narvik Havn KF eier en rekke bygninger og arealer i havneområdet.

Bygningsmasse:

Havnegata 2A

Havnenshus

Havnegata 2A Havnenshus

Havnegata 2B


Denne adressen består av to bygg. Det er gamle Flora og bygget 
ved siden av som er utleid til Narvik Bygg AS.Fagernesveien 2


Administrasjonen i Narvik Havn KF samt havnebetjentene har sine 
kontorer i Fagernesveien 2. I tillegg leies det ut kontorer til andre.Fagernesveien 3

Bygget leies ut til en rekke leietakere.


Fagernesveien 5, 7 - 11

Bygningene blir brukt som lager


Fagernesveien 16

Bygget eies av Narvik Havn KF, men leies av Kystlaget i Narvik. 
Kystlaget forestår arbeidet med oppgradering av bygget.Fagernesveien 22

Bygningen leies ut til Agenda AS.Fagernesveien 24

Bygningen har flere leietakere.Skarvenesveien 35

Bygningen og tilhørende tomt ble kjøpt fra Narvikgården AS i 2002. Silsandmoen 10

Dette er de tidligere lokalene til NAMEK og Nako. Bygningsmassen 
består av verkstedhaller.  

 

Arealer:

 

DEL MED ANDRE / SKRIV UT