Havnestyret

Narvik Havn KF er et kommunalt foretak som eies 100 % av Narvik Kommune. Narvik Havn KF styres av Narvik Havnestyre.

 Periode 190919 - neste valg (våren 2020):

Periode Styremedlem

190919-neste valg:

1. Steinar Sørensen (Leder)

 

2. Gro Aspeslett (Nestleder)

 

3. Sverre Diesen

 

4. Steinar Sæterdal 
 

5. Margunn Ebbesen

 

6. Rune Skavik (ansattes rep)

  7. Karstein Sandvik (fast møtende vara)  
   

DEL MED ANDRE / SKRIV UT