Organisasjon

Narvik Havn KF ble etablert som et kommunalt foretak med virkning fra 1.januar 2002. Narvik Havn KF er et 100 % heleid selskap av Narvik kommune. Selskapet ledes av havnedirektør Rune J. Arnøy.

I vedtektene, som ble vedtatt av Narvik bystyre 13. desember 2001, heter det bl.a.:

Formål og ansvarsområde:
Foretaket har som formål å ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som Narvik kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven.

Formålet med foretaket er videre å planlegge, utbygge og drive Narvik Havn til beste for utvikling av kommunen og landsdelen. Foretaket skal legge til rette for å trygge ferdselen i Narvik havnedistrikt.

Foretaket kan også drive annen virksomhet som er med på å fremme Narvik Havn og styrke foretakets økonomi og inntjeningsevne, herunder næringsvirksomhet.

Foretakets finansiering:
Narvik Havns virksomhet skal finansieres primært gjennom:

  • havneavgifter etter havne- og farvannsloven.
  • vederlag for tjenester, bruk og utleie av kommunens særlige havneinnretninger.
  • næringsvirksomhet knyttet til utvikling av Narvik Havn.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT