Strategisk plassering

Narvik ligger strategisk plassert for distribusjon av varer og gods innenfor Nord-Norge og for transittlaster øst-vest. Jernbanespor helt til kaikanten er tilknyttet det internasjonale jernbanenettverket gjennom Skandinavia, østover gjennom Russland og Kina og sørover gjennom Sverige til Oslo og Europa.

Narvik en betydelig sjøfartsby målt i tonnasje og det er bare et tidsspørsmål før Narvik er største havn ikke bare i Norge, men også nord for Polarsirkelen.

"Tunge" skipslaster fra Narvik og hovedpulsåre for gods til og fra den nordlige landsdel via Ofotbanen.

Narvikterminalen er knyttet til E6, E 10, Ofotbanen/Malmbanan og hovedleden for sjøfart. Stamflyplassen er Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes.

 • Havnen har ingen dybdebegrensninger for skip, er isfri hele året og ligger godt beskyttet for vær og vind.
 • Jernbane på kaikant.
 • Godstrafikken, med unntak av malm-transportene, er i hovedsak en kombinasjon mellom bil og bane. Potensial for overføring til sjø.

Sjøveien

Ukentlig går det flere hundre tusen tonn jernmalm sjøveien fra Narvik havn. I tillegg kommer det andre mineraler til Narvik havn, som f.eks.. olivin som sendes i retur med Ofotbanen til Kiruna.

Narvik sin plassering i forhold til sjø, vei, fly og jernbane gjør at Narvik havn er et naturlig distribusjons-knutepunkt for en rekke handelsvarer. 

Jernbane

Viktig her er Arctic Rail Express (ARE) og North Rail Express (NRE); egen godsjernbane fra Oslo via Sverige og til Narvik via Ofotbanen. Dette gjør Ofotbanen er en hovedpulsåre for gods til og fra den nordlige landsdel. 

Ofotbanen er det miljøvennlige alternativet for dagligvarer og fisk til og fra Nord-Norge.

 • 90% av dagligvarene nord for polarsirkelen kommer med Ofotbanen.
 • I 2013 forlot det 200.000 tonn ferskfisk landsdelen med Ofotbanen.
 • Oppdrettsfisk tredoblet sitt volum på banen fra 2007 - 2013.

Denne jernbaneforbindelsen har også betydning for turisme – enkelt å reise til bl.a. hovedstedene i Sverige og Finland. Samt at den har forbindelse videre ut i Europa.

Vei

Narvik er et knutepunkt for veinettet i Nord. E6 går fra nord til sør og E10 som går fra øst til vest.

Lufthavner

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er en stamruteflyplass i Evenes kommune i Nordland. Flyplassen ligger 75 km unna Narvik. Men når den nye Hålogalands-brua som bygges utenfor Narvik er ferdig i 2017, blir avstanden til Narvik kortet ned til 57 km. 

Internationale korridorer

Nasjonal infrastruktur må knyttes til internasjonale korridorer:

 • TEN -T (Trans European Network Transport), Core Network.
 • Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics; NDTPL Regional Transport Network.
 • The Northern Axis.

 Kart Narvik Omraader 5

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

 • Kart Narvik Omraader 5
 • Ten T Jernbane Havn Og Vei 4
 • Bilde4
 • Major Trans National Axis