Oppstart av NHO LT Sjø og Havn

Torsdag 1.juni gikk startskuddet for NHO LT Sjø og Havn. En fin samling med direktører fra medlemsbedrifter over hele landet var samlet; rederier, havneoperatører, sjøspeditører/linjeagenter og havner; fra Tromsø, Narvik, Bergen og Kristiansand til Oslo og Fredrikstad.

Dato skrevet: 14. juni 2023

-Vi har også etablert et eget, «light» styre for oppstartsfasen, bestående av Tore Lundestad (Borg havn), Martina Engen (DFDS Logistics), Børge Edvardsen Klingan (Narvik havn), Dag Øyvind Lygre (Greenport Services) og kompletterer etter hvert med enda flere, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen. Sammen med administrasjonen vil arbeidet styrkes, vi skal identifisere felles mål og problemstillinger, vurdere analyse- og utredningsbehov og som del av NHO LTs næringspolitiske arbeid.

https://www.nholt.no/artikler/2023/oppstart-av-nho-lt-sjo–havn/?fbclid=IwAR2MeaLKuLFPJgtdQ9MofJc9ZRd75LgTMtw3WVPmyXk3H5BfZaa1iz69ewg