Revitalisering av Ofotbanealliansen

Dato skrevet: 25. januar 2024

24. januar møttes politikere, sjømatnæringen, mineralnæringen, reiselivsnæringen og transportører for igjen å diskutere hvor viktig dobbelt spor på Ofotbanen/Malmbanen er for næringslivet. Ikke bare i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland, men som en nasjonal og internasjonal transportåre som både Norge og Europa er avhengig av.  Dette temaet var spesielt viktig å ta opp etter en togavsporing mellom Kiruna og Narvik 17.des 2023 som har ført til stans på banen for både passasjer- og godstrafikk i over en måned – med alle i de konsekvensene dette medfører.

Regionene i nord er framtidens vekstdriver der spesielt fiskeri og mineraler har uant potensiale. En bærekraftig og volumdrivende transport fra vår region som bygger opp under utvikling, sysselsetting og vekst er viktig for at denne næringsutviklingen skal skje, og da trenger vi utbedring av Ofotbanen og et dobbeltspor. Dette vil bidra til stabilitet og forutsigbarhet, tilpassede rutetider/frekvens, terminalutvidelse, volumvekst, tilgjengelig kapasitet, nattog, bærekraftig transport og ikke minst tilgjengelighet.

Norges største flaskehals ligger i Narvik, og den må fjernes!

Følg oss  https://www.norgesflaskehals.no