Skipsanløp

Alle skip som anløper Narvik havn må sende inn anløpsmelding.

Informasjonen bes oversendt til Narvik Havn KF per e-post, hvakt@narvikhavn.no , senest ved avgang Narvik havnedistrikt. Hvis e-post ikke er tilgjengelig kan melding mottas av maritim operasjon per telefon, (+47) 769 50 375. Unnlatelse av rapportering vil medføre rettslige reaksjoner.

Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway

Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway er et nettbasert system der skipstrafikken kan melde pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Kystverket utvikler og drifter SafeSeaNet Norway som en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten.

Skipsavfall

Skip som anløper Narvik havn, og som ikke har avtale om levering av avfall i annen fast havn, skal betale gebyr.

Antall døgn beregnes som påbegynte døgn fra fartøyet forlater forrige havn (leveringsmulighet) til fartøyet forlater kai i Narvik havnedistrikt.

Minste sats er tilsvarende 2 døgn.

Skip som ønsker å levere oljeholdig avfall skal gi forhåndsbeskjed om dette og tankbil eller tanklekter bestilles. For slik levering betales de faktiske utgifter i tillegg til ovennevnte satser.

Cruise- og marinefartøyer melder om behov for avfallscontainere før ankomst og slike plasseres ut for hvert anløp. 

Mer informasjon, kontakt med maritim operasjon per telefon (+47) 769 50 375, e-post hvakt@narvikhavn.no