Våre tjenester

Her finner du all informasjon om våre havnetjenester. 42 tonn containerkran, vann, strøm, internett, lostjenester, slepetjenester for å nevne noen.

Priser og vilkår

Prissystemet i Narvik Havn KF er oppbygd etter følgende mønster:

  • Lovregulert avgifter (anløpsavgift)
  • Betaling for bruk av infrastruktur mm. (Kaivederlag, ISPS-gebyr, kraner, avfall mm.) 
  • Diverse forretningsvilkår

Våre priser kan du lese her>>

Solnedgang Narvik Havn Paal Jakobsen

Anløpsmeldinger

 Alle skip som anløper Narvik havn må sende inn anløpsmelding.

Fra 1. juni 2015 skal SafeSeaNet fartøysrapportering benyttes:

SafeSeaNet Norway er et nasjonalt meldingssystem for skipsfarten, basert på det europeiske Single Window konseptet.

Anløpsmeldinger og innlogging SafeSeaNet finnes her>>>

Ssnlogoforlogin

 

42 tonn containerkran (Kocks)

Den ble montert hos Narvik Havn i 1995 og sertifisert 1997.

Kranen er utført som en konvensjonell containerkran med vippbar utligger.

Boggier, portalkonstruksjon, utligger og tårn er konstruert av boks-profil. Det er montert veiecelleutstyr som registrerer levetid......LES HER>>

Lasting Med Kran Fagerneskaia 

Tjenester

Du kan få utført en rekke tjenester på Narvik havn. 

LES HER>>

Skjemaer

Her finner du en sammenstilling av de ulike skjemaene ved anløp Narvik Havn.

LES HER>>

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Lasting Med Kran Fagerneskaia
  • Dscn1088
  • Dscn1090
  • Img 1878