Anløpsmeldinger

Anløpsmelding

Alle skip som anløper Narvik havn må sende inn anløpsmelding.

Informasjonen bes oversendt til Narvik Havn KF per e-post, hvakt@narvikhavn.no , eller faks 76 95 03 85 senest ved avgang Narvik havnedistrikt. Hvis e-post eller faks ikke er tilgjengelig kan melding mottas av havnevakten per telefon, (+47) 769 50 375.  Unnlatelse av rapportering vil medføre rettslige reaksjoner. 

Du kan laste ned Anløpsmelding til høyre her på siden.

Fra 1. juni 2015 skal SafeSeaNet fartøysrapportering benyttes:

SafeSeaNet Norway er et nasjonalt meldingssystem for skipsfarten, basert på det europeiske Single Window konseptet. Målet er å etablere en fullverdig nasjonal meldeportal for skipsfarten innen 1. juni 2015, basert på gjeldende meldeforskrifter.

Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway

Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway er et nettbasert system der skipstrafikken kan melde pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Kystverket utvikler og drifter SafeSeaNet Norway som en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten.

SafeSeaNet fartøysrapportering trykk......HER>>

Ssnlogoforlogin

Bakgrunn

SafeSeaNet Norway er basert på det europeiske Single Window konseptet som anbefaler utviklingen av en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang. Informasjonen skal videreformidles automatisk til nasjonale myndigheter for å forenkle og øke kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere. Informasjon om farlig eller forurensende last blir videreformidlet til det sentrale europeiske SafeSeaNet systemet.

En felles nasjonal meldeportal i 2015

Kystverket har gjennom prosjektet SafeSeaNet Norway 2015 trappet opp videreutviklingen av SafeSeaNet Norway. Målet er å etablere en fullverdig nasjonal meldeportal for skipsfarten innen 1. juni 2015, basert på gjeldende meldeforskrifter.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

RELATERTE FILER