Priser og vilkår

Ved å klikke linken til høyre under "relaterte filer" kan du lese og laste ned gjeldede priser og vilkår for Narvik Havn KF.

Anløpsavgiften 

Hjemmel

Anløpsavgift er fastsatt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og FKD forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

Formål

Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i lov om havner og farvann, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde.

Avgiftsområde

Avgiftsområdet gjelder innenfor Narvik kommunes grenser.

Kommunens grense i sjøen mot vest er en linje trukket fra Vegglandet i pos. 68° 29,1′ N 17° 19,5′ Ø og til midtfjords, deretter følger den midtlinjen til et punkt i pos. 68° 25,0′ N 16° 58,5′ Ø og derfra sørøstover slik at den omfatter Vidrek-øyene og inn mot kommunegrensen mellom Narvik og Ballangen i Saltvika.

Anløpsavgiften er regulert av "Forskrift om anløpsavgift i Narvik havn, Narvik kommune, Nordland"

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Priser Og Vilkaar 2021Jpg