Andre tjenester

Narvik havn disponerer materiell som truck, hjullaster, lastebil og havnebåter som brukes til forskjellige oppdrag.

Så har vi mulighet å utføre ulike oppgaver i havneområdet:

 • Snømåkking
 • Strøing
 • Feiing
 • Håndtering av gods/varer
 • Ulike havneoppdrag med våre havnebåter
 • Fortøyning og løskast
 • Vannlevering (tonn)
 • Av og påkobling vann
 • Strøm (kwh)
 • Strøm til og fra kobling
 • Leie av sertifisert gangveier, 6 m og 12 mmm. (pr påbegynt døgn)
 • Lasting/lossing/omlasting på kaiområdet uten å passere kaikanten. Gjelder også tomme containere
 • Lagring av varer på kai før lasting og etter lossing
 • Oljeholdig avfallsvann-håndtering
 • Søppel containere kan bestilles
 • Utleie av kontorer og havnearealer
 • mm.

For mer informasjon ta kontakt med havnevakta på:

 

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

 • Ifm Stormen
 • Øyvern Paa Oppdrag Paa Liland