Bilde av menn fra møte i Helsinki

Vellykkede møter i Helsinki

Fredag 21. oktober 2022 gjennomførte havnedirektør Børge Edvardsen Klingan et møte med den finske ministeren for handel og utvikling, sammen med direktøren for den finske logistikkaktøren Nurminen Logistics. Møtet fant sted i Helsinki.

Dato skrevet: 25. oktober 2022

I møtet ble det diskutert hvordan en kan utvikle transportkorridorene i nord, med vekt på å utvikle handelsveier øst-vest i tillegg til å understøtte utviklingen innen grønn industri. Endringer i den geopolitiske situasjonen er med å underbygge Narvik Havns rolle som Atlanterhavshavn for Finland.

Det var en felles oppfattelse om behovet for en helhetlig tilnærming til disse spørsmålene, i tillegg til at det er viktig at aktørene i nord samarbeider for å utvikle transportkorridoren videre. Dette arbeidet bør fremover understøttes av et sterkt politisk fokus på disse spørsmålene fra nordiske regjeringer.

Dagen før fikk vi en omvisning på Nurminen Logistics sin terminal i Helsinki. I tillegg fikk vi en helhetsoversikt over hele Vouasaari havn, som er en del av Helsinki havn. Vi samarbeider forøvrig tett med Nurminen Logistics om å etablere og videreutvikle en togrute som går øst-vest.