Utviklingen av bane og havn går hånd i hånd, helt tilbake til 1899. Byutviklingen av Narvik er resultat av dette. Nå står narviksamfunnet overfor store vekstmuligheter hvor havna og jernbanen vil være viktig i et langt perspektiv.

Samfunnet er i stadig og hurtigere endring. Klimaendringer, bærekraft, det grønne skiftet, grønn industri, sirkulær økonomi og geopolitiske utfordringer er noen begreper og rammer som påvirker oss alle. Narvik Havn er et logistikk knutepunkt av internasjonalt format. Potensialet for videre vekst er betydelig. Havna skal ta aktiv rolle som samarbeidspartner innenfor prioriterte områder. Vi skal ha et kommersielt syn på logistikk-og næringsutvikling, men vi skal også ta samfunnsansvar for aktivt å bidra til det grønne skiftet.

Grenseoverskridende systemtenkning skal være bærende tilnærming til fremtidig logistiske løsninger og næringsutvikling.