I tillegg anerkjennes den Nordlige Maritime Korridoren som en av EUs viktigste transportkorridorer til naboland. I rapporten defineres denne korridoren inn som en forlengelse av EUs ”Motorway of the Sea of Western Europe” og strekker seg fra Nordsjøen og helt opp til Barentshavet.

Beslutningen er uten tvil svært viktig. Å være en ”Motorway of the Sea”- havn er litt tilsvarende nasjonalhavn-statusen til Bodø og Tromsø, men på et annet nivå selvsagt. Det ligger ingen umiddelbare økonomiske virkemidler tilgjengelig for utvikling av knutepunktet Narvik, inkludert men på den annen side ligger det nå et internasjonalt press på både nasjonale og regionale myndigheter for å prioritere utviklingen av den nordlige maritime korridoren og Narvik som EU-havn noe som kan få stor betydning på sikt.