Narvik Havn søker Havneinspektører

Dato skrevet: 22. April 2024

Narvik Havn KF utlyser faste stillinger som havneinspektør. Stillingen er organisatorisk tilknyttet maritim avdeling. Stillingen inngår i turnusordning.

Arbeidet som havneinspektør er allsidig og omfatter tilsyn og kontroll med offentlige kaier og skipstrafikken i Narvik havn, samt håndhevelse av gjeldende regler og bestemmelser. I tillegg innebefatter stillingen drift og vedlikehold av Narvik Havn KFs båter, samt annet generelt vedlikehold og drift av havneutstyr. Havneinspektørene skal ivareta oppgaver havnen er pålagt i henhold til ISPS-koden og som faller inn under operativ drift. Håndtere tjenestebestillinger fra skip, registrering/kvalitetssikring av fakturagrunnlag av relevante avgifter, vederlag og tjenester.

For mer informasjon se stillingsannonsen på Finn.no

Narvik Havn søker Havneinspektører | FINN.no