Her er pågående prosjekter:

Nytt vaskeri Holmenveien 20, Agenda:

Det skal etableres nytt vaskeri i eksisterende bygning i Holmenveien 20. Bygningen skal bygges om slik at Agenda kan ta i bruk nye og moderne vaskeri-fasiliteter.

Vaskehall og mannskapshus, Narvik bulkterminal:

Oppføring av nytt mannskapshus med tilhørende vaskehall for Narvik Bulkterminal. Nybygget vil bli plassert på Skarvenes i nærhet til utskipningsanlegget og inneholde kontorer, møterom, garderobeanlegg og vaskehall.

Renovering av skuret på pir 1:

Eksisterende skur på pir 1 skal renoveres utvendig og innvendig, blant annet med nye takopplett som skal gi mer lys inn i lokalet. Bruksområdet skal være lokale salgsboder og aktiviteter tilknyttet turisttilbud i forbindelse med cruiseanløp.

Riving av eksisterende mannskapshus og lagerhall på Fagerneskaia:

Når det nye mannskapshuset er ferdigstilt skal eksisterende mannskapshus og lagerhall på Fagerneskaia rives. Arealet skal deretter benyttes til havneaktiviteter.

Ormen lange Kjøpsvik:

Omfatter opprusting av eksisterende flytebrygge-anlegg i Kjøpsvik.

Grunn- og miljøundersøkelser Skjomnes:

Det er gjennomført grunn- og miljøundersøkelser på Skjomnes for å avdekke om arealet kan benyttes til havneaktiviteter i fremtiden.

Sirkulær havnesatsing, forprosjekt:

Narvik Havn har fått støtte fra Miljødirektoratet til et forprosjekt som omhandler sirkulære ressurser, utstyr og strømmer innenfor havnen. Forprosjektet baserer seg på resultatene fra EU-prosjektet LOOP Ports og er en del av satsingen Smart Narvik, hvor Narvik Havn er en av samarbeidspartnerne. Forprosjektrapporten skal ferdigstilles i oktober 2023.

Mulighetsstudie havnetorget, forprosjekt:

Det planlegges å gjennomføre en mulighetsstudie i form av et forprosjekt for havnetorget. Forprosjektet skal ta for seg hvordan havnetorget kan bli i fremtiden.

Landstrøm Narvik Havn:

Narvik Havn har fått støtte fra Enova på 10,7 millioner for å etablere landstrøm til cruiseskip. Det vil gi lavere utslipp og bidra til en mer fremtidsrettet og miljøvennlig havn.

Reguleringsplan indre havn:

Reguleringsplan for indre havn ble startet opp høsten 2022.