Narvik Havn KF søker Avdelingsleder Maritim avdeling

Dato skrevet: 10. juni 2024

Arbeidet som avdelingsleder omfatter ledelse av praktisk oppsyn, utøvelse av havnemyndighet samt sikker og effektiv drift av havnetjenester, herunder tilbringertjeneste for los. I tillegg bekle operative funksjoner innenfor beredskapsområdet, blant annet oljevern og støtte til kommunen i forbindelse med beredskapshendelser. Oppfølging av skipsanløp og øvrige aktiviteter inngår som en naturlig del av stillingen. Planlegging av bemanning og prioritering av aktiviteter er viktige ansvarsområder og arbeidsoppgaver for vår nye maritime leder. 

Som avdelingsleder leder du det praktiske arbeidet innenfor maritim avdeling og arbeider i tillegg tett med øvrige medarbeidere i Narvik Havn i en koordinerende rolle. Du vil være “hands-on” i det daglige og ha tett kontakt med avdelingens medarbeidere. I tillegg vil du i løpet av en arbeidsdag ha kontakt med en rekke eksterne aktører og samarbeidspartnere.

Narvik Havn KF søker Avdelingsleder Maritim avdeling | Kjelseth Consulting