Antall døgn beregnes som påbegynte døgn fra fartøyet forlater forrige havn (leveringsmulighet) til fartøyet forlater kai i Narvik havnedistrikt.

Minste sats er tilsvarende 2 døgn.

Skip som ønsker å levere oljeholdig avfall skal gi forhåndsbeskjed om dette og tankbil eller tanklekter bestilles. For slik levering betales de faktiske utgifter i tillegg til ovennevnte satser.

Cruise- og marinefartøyer melder om behov for avfallscontainere før ankomst og slike plasseres ut for hvert anløp. 

kontakt maritim operasjon

Mob: + 47 769 50 375 (24/7)
VHF kanal #14
Epost:     hvakt@narvikhavn.no